dilluns, 9 de setembre de 2013

El setge de Barcelona el 1714, Relación diaria des de Girona

Informació extreta de l' Almanac per a Curiosos de l'Ajuntament de
Barcelona, publicació de l'Arxiu històric de la Ciutat. setembre de 2013