dimecres, 11 de març de 2015

Llibres digitalitzats de Teresa de Jesús a la Biblioteca nacional d'Espanya

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?text=&field1val=%22Teresa+de+Jes%C3%BAs%2C%22&field1Op=AND&numfields=1&exact=on&advanced=true&field1=autor&language=esEn
amb motiu de la inauguració de l'exposició.
Cliqueu el cartell per veure el llistat i els enllaços